Támogatóink
Köszönetünk egyik jeleként ezen a felületen helyezzük el mindazon személyek,

szervezetek, cégek listáját és elérhetőségeit, akik/ melyek rendezvényeink, céljaink elérését felajánlásaikkal,

társadalmi munkával, vagy adományaikkal elősegítették.A listát egy adott tanévben folyamatosan bővítjük
, a következő tanév első rendezvényéig- ekkor új listát kezdünk.

Köszönjük továbbá a Szülői Munkaközösség folyamatos támogatását
, mivel a programok

szervezéséhez szükséges anyagi alapot évi állandó felajánlásaikkal segítik!
Várjuk mindazon támogató kedvű személye, szervezetek és cégek jelentkezését, akiket még mindeddig nem találtunk meg:0), s számítunk eddigi támogatóink segítségére a későbbiekben is!Köszönjük!