CARACTERITZACIÓ DOCUMENTADA

Un centre educatiu es va configurant, amb el pas del temps, i va creant una font documental que recull la caracterització, es pot dir, la personalitat del centre educatiu que, tot i estar dins del sistema educatiu de Catalunya, el fa un centre igual i diferent alhora. Igual perquè és un centre que imparteix docència i prepara per a l'obtenció del graduat en ESO i en Batxillerat i, diferent, perquè el camí a seguir té uns trets que no són estàndards.


En aquest apartat es recull la documentació que defineix l'Institut XXV Olimpíada, així com, documents d'organització del centre que permeten conèixer:
A més d'aquests documents propis, cal tenir sempre present la normativa del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sobretot les Instruccions d'Inici de curs.