Utrotningshotade djur

Utrotningshotade djur är de djur som riskerar att dö ut helt och hållet på vår planet. Över 16 000 arter är rödlistade, och riskerar att försvinna helt och hållet. Bland andra flodhästen och isbjörnen finns på listan och kan dö ut om 50-100 år.
Vanliga orsaker till att djuren är hotade är t.ex. tjuvjakt och miljöförstörning.

.

Groddjuren är de som är mest hotade av djurarterna.

De största förlusterna fann man i sydostasien där det har försvunnit bra livsmiljöer för djuren i och med att skogar har huggits ner.Comments