Odznaka Gryfonów

Ogłaszamy wielki turniej na  Odznakę Gryfonów.
Zabawa trwa, aż do września 2016, dlatego każdy ma szanse na wygraną, ale punkty najlepiej zbierać już teraz.
Poniżej znajdziecie:
- regulamin turnieju wraz z wykazem punktów jakie możecie zdobyć
oraz na tabelę rankingową na bieżąco aktualizowaną przez jury turnieju.

Ponadto aktualną sumę (aktualizowaną raz w tygodniu) zdobytych punktów przez każdego Gryfona znajdziecie w naszej harcówce.


TABELA RANKINGOWARegulamin turnieju na „Odznakę Gryfonów”

1. Organizatorem turnieju pod nazwą „Odznaka Gryfonów” zwanym dalej Turniejem jest 4 Drużyna Harcerska „Gryf” w Szymbarku zwaną dalej Drużyną.

2. Turniej trwa od 01.10.2015 do 30.09.2016.

3. Uczestnikami turnieju mogą być jedynie członkowie drużyny, którzy uczestniczyli na min. 3 zbiórkach drużyny.

4. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne.

5. Uczestnicy zdobywając punkty zgodnie z tabelą punktacji turniej przez cały okres trwania turniej.

6. Punkty będą dopisywane na ogólnodostępnej w harcówce i na stronie www.gryfoni.gorlice.zhp.pl tabeli rankingowej przez komisję turnieju.

7. Turniej oceniany będzie przez komisję w składzie: drużynowa pwd. Agnieszka Figiel-Petit, przyboczny pwd. Przemysław Petit (którzy nie biorą udziału w turnieju) oraz w przypadku pkt 14 i15 tabeli punktacji także zastępowe.

8. Nagrodami w turnieju są:

- Złota Odznaka Gryfonów za 1 miejsce w rankingu punktowym + bon zakupowy

- Srebrna Odznaka Gryfonów za 2 miejsce w rankingu punktowym + nagroda rzeczowa

- Brązowa Odznaka Gryfonów za 3 miejsce w rankingu punktowym + nagroda rzeczowa 

- Granatowa Odznaka Gryfonów za największy postęp w turnieju + nagroda rzeczowa

9. Rozstrzygnięcie turnieju nastąpi na pierwszej zbiórce w miesiącu X 2016.

10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez radę drużyny

 

 

Tabela punktacji

1. Udział na imprezie organizowanej przez Hufiec Gorlice lub inną drużynę (np. BŚP, GoHaRT, DMB, MSO, Galop, Alert)

2 p. za każdy udział

2. Pełnienie funkcji w drużynie: podzastępowy, kronikarz, skarbnik zastępu, kwatermistrz, gitarzysta, webmaster, proporcowy, fotograf, sanitariusz, wodzirej

* przez min. 3 m-ce w okresie turnieju

3 p za każdą funkcję

3. Reprezentacja Hufca lub Drużyny podczas świąt i uroczystości patriotycznych

3 p za każdy udział

4. Opłacona składka miesięczna do końca bieżącego miesiąca (potwierdzona wpisem skarbnika w książeczce harcerskiej)

* brak zaległości za m-ce poprzednie

2 p za każdy

m-c

5. Umundurowanie

 

A. kompletne tj. bluza kompletna, pas, rogatywka, spódnica/spodnie mundurowa/e

10 p

B. częściowe tj. min. bluza kompletna, pas

6 p

6. Stopnie harcerskie

 

A. Zamknięcie próby harcerza

15 p

B. Otwarcie próby na kolejny stopień harcerski

6 p

C. Zdobycie kolejnego stopnia harcerskiego w okresie turnieju

15 p

D. Zamknięcie próby na stopień już otwartej na dzień 01.10.2015

8 p

7. Sprawności harcerskie zdobyte i zatwierdzone rozkazem drużynowej

5 p za każdą

8. Kształcenie

 

A. Udział w warsztatach organizowanych przez Hufiec Gorlice lub inną drużynę Hufca

2 p za każde

B. Udział w kursie na poziomie Hufca

4 p za każdy

C. Zdobycie patentu (zastępowy, przyboczny, drużynowy)

5 p za każdy

9. Udział w zbiórkach drużyny/zastępu

 

Frekwencja 75% - 100%

10 p

Frekwencja 50 % - 74%

5 p

10. Zrekrutowanie 1 osoby nowej do drużyny (która będzie obecna na min. 3 zbiórkach)

6 p

11. Udział na biwaku drużyny

10 p

12. Spóźnialstwo na zbiórkach (uznaniowo przez zastępowego/ą)

* zastępowych ocenia drużynowa

Minus 0-5 p na koniec turnieju

13. Aktywność na zbiórkach zastępu (uznaniowo przez zastępowego/ą)

* zastępowych ocenia drużynowa

1-5 p na koniec turniej

14. Techniki harcerskie (uznaniowo przez komisję)

 

A. Musztra

1-5 p

B. Sznurologia/węzły

* 1 p za znajomość 1 węzła

1 – 10 p

C. Szyfry

* 1 p za znajomość 1 szyfru

1 - 10 p

+ 3 p za Morse’a

D. Samarytanka (uznaniowo przez komisję)

1-5 p

E. Terenoznawstwo:

* wyznaczanie azymutu, kierunki świata w terenie, orientacja mapy, pomiar wysokości drzewa, znaki patrolowe

2 p za każdy

15. Posiadanie własnego śpiewnika (min. 10 piosenek)

10 p

 

Ċ
Przemek Petit,
5 paź 2015, 14:38
Comments