Распоред рада лекара и служби

Први неуролошки прегледи се заказују сваког радног дана од 13 до 14 часова телефоном 011 265 83 55.

Неуролошки прегледи беба до годину дана се заказују сваког радног дана осим среде од 13 до 14 часова телефоном 011 265 83 55, локал 110.

Психијатријски прегледи се заказују сваког радног дана од 12 до 14 часова телефоном 011 265 83 55.

Прегледи у неуроофтамолошком кабинету се заказују сваког радног дана од 12 до 14 часова телефоном 011 265 83 55, локал 123.

ЕЕГ кабинет
Заказивање прегледа и издавање резултата сваког радног дана од 13:00 до 14:30 телефоном 011 265 83 55, локал 127.

Молимо Вас да пре доласка проверите:
- важење здравствене књижице: http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp
- важење упута (6 месеци од дана издавања)

За хитне случајеве Клиника је на располагању својим пацијентима 24ч дневно, 365 дана у години.


                                                                       Р А С П О Р Е Д   Р А Д А*
*****************************************************************************************************************************************************************
ПЕТАК 03.08.2018.
***********************************************

 Служба НЕУРОЛОГИЈЕ 
 др Предраг Игњатовић
 Проф. Небојша Јовић
 др Драгана Вучинић
 Prim. др Весна Бранковић+
 др Милан Борковић+
 др Галина Стевановић
 др Ана Потић
 Проф. Ведрана Милић Рашић +
 Проф. Наташа Церовац 
 др Драгана Момчиловић  
 Проф. др Јасна Јанчић
 др Јелена Младеновић+
 др Бора Цекић
 др Јелена Никодиновић Глумац
 др Ана Косаћ +
 Служба ПСИХИЈАТРИЈЕ 
 др Весна Миловановић
 Проф. др Анета Лакић +
 Prim. др Ана Кесић +
 др Душко Ступар 
 др Дејан Стевановић +
 др Славица Цветковић Бркић +
  
 НЕУРООФТАЛМОЛОШКИ КАБИНЕТ 
 др Ана Пепић +
 др Маријана Ковачевић 
 МЕДИЦИНСКИ САРАДНИЦИ 
  
 психолог Вера Лукић
 психолог Владимир Јовић+
 социјални рад. Елизабет Спиркоски +
 дефектолог Александра Сретеновић +
 дефектолог Александра Мрвош +

* Оквирни распоред рада лекара.
ПОНЕДЕЉАК 06.08.2018.
***********************************************

 Служба НЕУРОЛОГИЈЕ 
 др Предраг Игњатовић
 Проф. Небојша Јовић
 др Драгана Вучинић
 Prim. др Весна Бранковић+
 др Милан Борковић+
 др Галина Стевановић
 др Ана Потић
 Проф. Ведрана Милић Рашић+
 Доц. Наташа Церовац
 др Драгана Момчиловић
 Доц. др Јасна Јанчић
 др Јелена Младеновић+
 др Бора Цекић
 др Јелена Никодиновић Глумац
 др Ана Косаћ +
 Служба ПСИХИЈАТРИЈЕ 
 др Весна Миловановић+
 Проф. др Анета Лакић+
 Prim. др Ана Кесић+
 др Душко Ступар
 др Дејан Стевановић+
 др Славица Цветковић Бркић+
  
 НЕУРООФТАЛМОЛОШКИ КАБИНЕТ 
 др Ана Пепић+
 др Маријана Ковачевић 
 МЕДИЦИНСКИ САРАДНИЦИ 
 
 психолог Вера Лукић+
 психолог Гордана Мијалковић+
 социјални рад. Елизабет Спиркоски+
 дефектолог Александра Сретеновић+
 дефектолог Александра Мрвош+


Comments