Медији о нама

Дечји психолог Гордана Мијалковић у прилогу РТС-а „Деца кризе” 15. априла 2012.
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1083292/Deca+krize.html 


Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину у вестима Студија Б.

2010. год.
Comments