Лабораторија


Сви резултати клиничко-биохемијских анализа су готови до 14 часова истог дана.

Неуробиохемијска лабораторија Клинике врши следеће анализе за своје пацијенте:


Терапеутско одређивање нивоа лекова у крви:
- карбамазепин
- валпроична киселина
- литијум
Напомена: Јутарња доза лека се не пије пре вађења крви
(уколико лекар не наложи другачије).


Клиничко-биохемијске анализе ликвора:
- изглед пре центрифугирања
- изглед после центрифугирања
- боја
- глукоза
- лактат
- укупни протеини
- леукоцити
- еритроцити
- микроскопска анализа седимента ликвора


Клиничко-биохемијске анализе крви:
Напомена: 12 сати пре вађења крви не узимати храну и пиће (осим воде)
- натријум (у крви и у урину)
- калијум (у крви и у урину) 
- хлориди (у крви и у урину) 
- фосфати (у крви и у урину) 
- калцијум (у крви и у урину) 
- магнезијум
- гвожђе
- TIBC
- UIBC
- глукоза
- лактат
- укупни протеини
- албумини
- уреа
- билирубин укупни
- билирубин директни
- креатинин
- мокраћна киселина
- холестерол
- LDL холестерол
- HDL холестерол
- триглицериди
- фактор ризика
- индекс артеросклерозе
- AST (GOT)
- ALT (GPT)
- γ-GT
- ALP
- CK
- LDH
- C-реактивни протеин (CRP)
- фибриноген
- протромбинско време (ПТ)
- парцијално тромбопластинско време (аПТТ)
- INR
Напомена: 24 сата пре вађења крви избегавати претерану физичку активност.
                   Уколико траје интрамускуларна терапија (ињекције) обавестити здрав. радника Клинике.


Клиничко-хематолошке анализе крви:
- леукоцити
- еритроцити
- хемоглобин
- HCT (хематокрит)
- MCV (просечна запремина еритроцита)
- MCH (просечни садржај хемоглобина у еритроцитима)
- MCHC (просечна концентрација хемоглобина у еритроцитима)
- тромбоцити
- седиментација
- леукоцитарна формула


Клиничко-биохемијске анализе урина:
- изглед
- боја
- pH вредност
- специфична тежина
- протеини - квалитативно и квантитивно (24ч урин)
- глукоза
- билирубин
- уробилиноген
- нитрити
- хемоглобин
- кетонска тела
- леукоцити
- ascorbic acid


Тест на опијате
- квалитативно одређивање (детекција) дрога у урину (панел тест - 10 дрога)


Микроскопска анализа седимента урина
Тест на окултно крварење у столици - тест Adler Weber (immunochromatographic rapid test)
Comments