INFO

 

Wat is vrijwilligerswerk?

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;

·         ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.

·         ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Wie mag vrijwilligen?

Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen. De Belgische nationaliteit hebben, is geen vereiste. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen. Als organisatie kan je hen hierbij helpen.

Meldingsplicht bij vervangingsinkomens

De vrijwilliger ontvangt een uitkering van de RVA?

Deze vrijwilligers in spé hebben meldingsplicht en moeten op voorhand specifieke formulieren invullen. Het gaat om:

·         volledige uitkeringsgerechtigde werklozen

·         deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA

·         tijdelijk werklozen

·         werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)

De vrijwilliger vult het formulier C45B  in en laat dit door de organisatie ondertekenen. Hij geeft het ingevulde formulier door aan de vakbond, hulpkas of rechtsreeks aan de RVA. De vrijwilliger mag meteen nadat de melding is gedaan, starten. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren. Afhankelijk van de reactie van de RVA kan hij blijven vrijwilligen, moeten de taken aangepast worden of moet het vrijwilligen zelfs stoppen.

De vrijwilliger ontvangt een leefloon van het OCMW?

Hij brengt zijn persoonlijke dossierbeheerder bij het OCMW vooraf op de hoogte. Die moet zijn akkoord geven. Wie dit niet doet, riskeert zijn uitkering te verliezen.

De vrijwilliger krijgt een ziekte- of invaliditeitsvergoeding van het ziektefonds?

De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet eerst akkoord zijn én vooraf een schriftelijke toelating geven. Deze geneesheer zal kijken of het vrijwilligerswerk de gezondheid niet in gevaar brengt. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg!

Ambtenaren

Ambtenaren moeten in theorie toelating aan hun overste vragen om te mogen vrijwilligen. In de praktijk gebeurt dit steeds minder, maar kandidaat-vrijwilligers vragen dit toch best even na op hun dienst.

 
 
 
Kaart tonen is korting krijgen!
 
Zoals u weet wordt er door de federatie een korting gegeven op vertoon van uw lidkaart. De meeste wandelaars tonen hun lidkaart spontaan.
Sommigen hebben hier blijkbaar nog moeite mee. Het vertonen van de lidkaart is van belang om dat er te veel wandelaars die niet aangesloten zijn proberen mee profiteren van deze korting ondanks dat zij daar geen recht op hebben.
 
 

 
 
 
Wie lid wordt van onze vereniging ontvangt een GRATIS Walking in Belgium. Een wandelkalender met alle info over meer dan 2000 tochten. (Winkelprijs € 17,00).  
 
Hebt u er al eens aan gedacht om vrienden of familie met een origineel geschenk te verassen! Een jaar lidmaatschap bij onze wandelvereniging. Voor amper € 15,00 per persoon en  10,00 voor het tweede lid van hetzelfde gezin, geeft u aan deze mensen een volledig vrijblijvende gelegenheid om aan sport te doen. Vele mensen weten dat ze meer moeten bewegen maar komen er niet aan toe. Deze eerste stap kan de aanleiding zijn voor meer.
 
 
 

Wandelen is SPORT!
Het is een van de meest natuurlijke vormen van lichaamsbeweging. Studies bewijzen dat slechts een half uur wandelen per dag een positief effect heeft op je conditie en gezondheid. Door te wandelen werk je op een aangename manier aan je welzijn en een betere conditie.
Wandelsport Vlaanderen vzw verenigt als erkende sportfederatie 350 Vlaamse wandelclubs en ruim 60.000 aangesloten leden. Onze wandelclubs staan jaarlijks garant voor zo'n 2000 wandelorganisaties, goed voor 1.700.000 deelnames. Ben jij ook zo verzot op wandelen? Kom gerust eens wandelen op één van onze organisaties. Voor het volledige aanbod van wandeltochten kan u terecht op onze wandelkalender 'Walking in Belgium
'.
 

 

Waarom wandelen?

Wandelen is een gezonde, prettige, goedkope en sociale vrijetijdsbesteding, de volkssport bij uitstek voor jong en oud, arm en rijk, voor sterken en minder sterken, voor validen en minder validen. men wandelt waar men wil, zo dikwijls men wil, vanaf wanneer men wil. Kan het eenvoudiger? Wij doen niet aan competitie, geen rangschikkingen, geen ereplaatsen. Uw prestatie is enkel voor uzelf! De verdienste van een wandelaars die 10km aflegt kan groter zijn dan die van iemand die 100km stapt. Geen kostelijke uitrusting. geen waanzinnig hoge lidgelden. We spraken toch van volkssport, nietwaar?

Er het zal u verbazen hoeveel onbekende plekjes u in uw onmiddellijke omgeving zult ontdekken.

 

 

Comments