WELKOM

Beste leden – vrienden.
Twee jaar geleden reeds hebben wij in ons clubblad vermeld dat we het in de toekomst wat rustiger aan zouden doen.
Mede door de covid 19 crisis en na overleg met onze overgebleven bestuursleden zijn wij genoodzaakt om het verder bestaan van de club te beëindigen.
25 jaar hebben wij ons met volle overgave ingezet in het clubleven, en wij waren niet de enigen. Verschillende andere mensen hebben zeker ook hun aandeel gehad in ons clubleven, de ene al meer dan de andere.
Wij gaan niet al te weemoedig doen over het stopzetten van onze wandelvereniging. Zo gaat dit nu eenmaal in het verenigingsleven. Clubs komen, clubs gaan. Het leven gaat verder!
Toch houden wij er aan om al onze medewerkers, gewezen bestuursleden en leden nog een laatste maal te bedanken voor al wat jullie gedaan hebben. Een welgemeend bedankt is hier zeker op  zijn plaats.
Ter informatie! Iedereen die zijn lidgeld betaald heeft, blijft lid tot eind 2020.  Daarna gaat elk zijn eigen weg.
Dit is zeker geen afscheid, we zien elkaar zeker terug op een of andere wandeltocht. Het ga jullie goed, blijf gezond en geniet met volle teugen.
Wsv Chatons Ronse vzw
 


Chers membres - amis.
Il y a deux ans, nous avons déjà mentionné dans le magazine de notre club que nous allions prendre les choses un peu plus facilement à l'avenir.
En partie à cause de la crise du covid 19 et après consultation des membres restants de notre conseil d'administration, nous sommes obligés de mettre fin à l'existence future du club.
Pendant 25 ans, nous nous sommes consacrés à la vie de club, et nous n'étions pas les seuls. Plusieurs autres personnes ont certainement eu leur part dans la vie de notre club. L’un plus que l'autre.
Nous n'allons pas être trop nostalgiques quant à la résiliation de notre association de randonnée. C'est comme ça dans la vie de club. Les clubs viennent, les clubs disparaissent. La vie continue!
Néanmoins, nous tenons à remercier une dernière fois tous nos volontaires, anciens membres du conseil et membres pour tout ce que vous avez fait. Un grand merci est certainement de mise ici.
Pour information! Tous ceux qui ont payé leur cotisation resteront membres jusqu'à fin 2020. Après cela, chacun suit son chemin.
Ce n'est certainement pas un adieu, nous nous reverrons certainement lors d'une randonnée. Vous allez bien, restez en bonne santé et amusez-vous au maximum.
Wsv Chatons Ronse vzw.