Koopzondag


tasjes_koopzondag
De tijd dat één van de partners werkte en dat de kostverdiener uitsluitend werkte op maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 17:00 ligt inmiddels achter ons. 

Als D66 vinden wij dat we aan moeten sluiten bij de veranderde tijd. 

En ook zijn wij van mening dat het de overheid niet past om te bepalen wanneer mensen hun boodschappen zouden mogen doen. Net als dat wij niet op de stoel van de middenstander willen zitten. D66 is voor een stimulerende overheid en niet voor betutteling. 

De mogelijkheid voor winkels om op zondag open te zijn betekent niet dat mensen moeten winkelen en wij ondernemers dwingen om open te zijn. Natuurlijk hebben wij oog voor de kleine middenstander die dagelijks zelf in de zaak staat. Wij vinden het echter toch allereerst aan deze middenstander om te bepalen of hij of zij op zondag gesloten is of wellicht op maandag of dinsdag. 

D66 is voor dit voorstel en het bij de tijd brengen van de verordening en voor het winkelen op zondag. Bij de bredere peiling onder de middenstand blijkt daar ook 56% voor dit voorstel en slechts 35% tegen. koopzondag