Voorzieningen/ Zwembad/ Koornbeurs/ Bieb/ Museum/ Trije/ Dorpen


Theater de Koornbeurs is het theater van en voor ons allemaal. Dat betekent dat het theater ook zoveel mogelijk open moet zijn voor ons allemaal. Voor scholen, cultuurverenigingen, bijeenkomsten, film- en theatervoorstellingen. Wij zijn ervan overtuigt dat wanneer u een aantal maal per jaar een voorstelling bezoekt van uw (klein)kinderen of (muziek)vereniging, dat u dan vervolgens ook vaker naar het theater komt naar 't filmhuis of de mooie theater voorstellingen.
D66 ziet voldoende verbeterpunten voor ons theater. Méér bezoekers zal zorgen voor meer inkomsten en voor versterking van ons regionale theater in Westergo. Samen met de plaatselijke horeca zou een theaterarrangement worden geboden als cadeau of een gezellige avond uit.

Lezen en de bibliotheek blijft belangrijk. Wij hebben een prachtige moderne bibliotheek. Het is waardevol dat wij ook thuis e-books kunnen huren via de openbare bibliotheek en dat de tijd niet stilstaat. Het is belangrijk dat de vernieuwing doorgaat en dat de bibliotheek zich blijft vernieuwen.De samenwerking met Partoer in het leescafé is prachtig en naar de toekomst zal het steeds belangrijker worden meer te bieden onder één dak. Door vernieuwing blijft ook de bibliotheek naar de toekomst behouden. Wat D66 betreft is de bibliotheek een ontmoetingsplaats voor jong en oud waar men naast lezen, kan genieten van (boek)lezingen, voordrachten, exposities en liefst ook nog onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek. 

Het Martena museum, planetarium en kaatsmuseum geven ons een waardevolle blik op ons rijke verleden. Wat D66 betreft kunnen alle cultuurvoorzieningen méér samenwerken en elkaar versterken. Door één museumkaart. Gezamenlijke exposities en samenwerking in de promotie van Franeker als Ster van de Elfsteden. 

D66 vindt de Trije, sportvelden en sporthallen in de dorpen allen waardevol. Het belang van gezond bewegen en sport hoeven wij niet te benadrukken. Wij geloven dat er door slim beheer en bijvoorbeeld een gezonde kantine exploitatie nog veel te winnen valt. Sportverenigingen en scholen brengen nu al vaak zelf hun begeleiders en ook vrijwilligers mee. Als wij samen onze sportvoorzieningen helpen open te houden. Kan de gemeente mogelijk de kosten voor het gebruik van voorzieningen door u of uw vereniging omlaag brengen. Lagere kosten leiden vervolgens weer tot een hogere sportdeelname en een toename van het aantal leden van sportclubs en verenigingen. U wint, iedereen wint.

De tennisvereniging heeft het afgelopen jaar een nieuwe winter-tennishal gekregen. Reservering, opening, licht en temperatuur worden allemaal slim online geregeld. Met zonnedaken en slimme thermostaten kunnen wij besparen. Er is voor onze sporthallen maar ook andere openbare gebouwen nog veel te winnen door inzet van slimme nieuwe toepassingen.


En nu Vooruit