Cultuurdebat of cultuur debacle?

(Mark de Roo/ J.Maaskant - 9 mrt 2014)

Toon cultureel initiatief
Afgelopen woensdag 5 maart werd het cultuurdebat gehouden in De Koornbeurs. Een goed debat over de toekomst van onze waardevolle cultuur voorzieningen. Van theater, museum, maar ook dorpshuis en de kleinere culturele initiatieven. Wat D66 betreft is deze discussie de afgelopen jaren in de raad te weinig gevoerd. 'Houden wat we hebben' was de lijfspreuk van het huidige college. Maar met stilzitten komen we niet verder. Wat we waardevol vinden en willen behouden, daar moeten we investeren. Voorzieningen versterken om ze te behouden.

Dat betekent niet dat wij kadootjes uitdelen. We moeten de kans grijpen, waar we door slim investeren meer bezoekers over de drempel kunnen krijgen en de jaarlijkse kosten omlaag kunnen brengen.

Niet alleen stenen maken onze stad en dorpen aantrekkelijk om te wonen. Mensen en een rijk sociaal en cultureel leven, maken dat wij onze streek prettig vinden om te wonen en te leven.

D66 vindt dat culturele voorzieningen, met publiek geld betaald, ook zoveel mogelijk open moeten zijn voor ons als inwoners en publiek. Voorzieningen zijn er vóór en dóór ons.

Een theater, museum, bibliotheek en dorpshuis moeten open staan voor lokale verenigingen, scholen en onze kinderen. D66 is ervan overtuigt dat wanneer wij vaker voor onze (klein)kinderen het theater bezoeken, dat wij dan ook vaker over de drempel komen voor een mooie muziek of theatervoorstelling.

D66 vindt het belangrijk voor hun ontwikkeling, dat kinderen al jong in aanraking komen met kunst en cultuur, maar ook sport en bewegen via het onderwijs. Daarvoor moeten er natuurlijk wel sport en cultuurvoorzieningen zijn en blijven in stad en dorpen.

Hier waren alle partijen in het debat het op het eerste gezicht wel over eens. Toch staat D66 anders in dit onderwerp. Waar anderen vooral onmogelijkheden schetsen en voorzieningen lijken te zien als een financiële last. De PvdA vond toch vooral dat ze 'De Koornbeurs' al jaren een probleem is. Volgens D66 zit het probleem juist in dit 'ze'. Het zijn onze voorzieningen, dus D66 denkt graag als wij. Wij staan samen voor de opgave om ons theater, bibliotheek, museum en dorpshuis voor de toekomst te behouden.

Wij weten allen nog dat vier jaar geleden vanuit de 'ze doen het niet goed' gedachte het zwembad ook opeens het probleem was. Terwijl het voor ons als inwoners toch echt ging over ons zwembad. Het woord is dan ook samen. Wij moeten partijen hebben die samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen dan slechts als boekhouders kijken naar de kosten alleen.

Mark de Roo