De beste wensen voor 2014 en Franekeradeel

... Er is wat D66 betreft nog veel mogelijk. Waar andere partijen twijfels hebben bij het open houden van zwembad, theater, museum of bibliotheek, ziet D66 voldoende kansen om onze Koornbeurs, Bloemketerp, Martenamuseum, Bibliotheek en Trije te behouden. Samen moeten wij staan voor onze cultuur, sport, onderwijs en ontmoetingsplaatsen. Waar anderen opperen dat Leeuwarden slechts 20 km verder ligt en dat wij ook prima daar kunnen zwemmen, of naar het theater kunnen, vindt D66 dit een brug te ver. 

Franekeradeel moet bezuinigen, maar dat betekent niet dat er niets mogelijk is. Over enkel jaren zijn wij in NW-Friesland één. Harlingen zoekt ons inmiddels ook op om samen te werken. 

Naast de gemeente maken wij als inwoners het verschil. De mienskip staat voorop en gaat wat D66 betreft in 2014 ook méér voorop. Door zelf vaker over de drempel stappen en zo bij te dragen aan ons theater, museum, zwembad of bibliotheek. Maar ook door onze middenstand te steunen door lokaal te blijven winkelen. Dan zijn wij als Franekeradeel ook straks nog de ster in onze nieuwe gemeente 'Westergo'.

D66 wenst u en Franekeradeel fijne feestdagen en vraagt u: Zorg met ons dat na de verkiezingen van 2014 niet opeens Bloemketerp of Koornbeurs de deuren zal moeten sluiten. Wij allen herinneren ons nog de vorige verkiezingen. Toen plotseling een week later er géén toekomst meer leek te zijn voor ons zwembad.

Mark de Roo (lijsttrekker D66 Franekeradeel)


OBAMA D66