Contact

                                                                                        Volg ons op twitter 
volg ons op facebook
En nu vooruit


Govert Geldof (raadslid)
raadslid.geldof@franekeradeel.nl
t| 06 53334301

Mark de Roo (statenlid, duo-raadslid)
mark.deroo@fryslan.nl
t| 06 20453521

Bestuurslid, voorzitter a.i.
Baukje Boersma-Wymenga
d66franeker@cheerful.com
t| 
06 20280733

Bestuurslid
Jan Maaskant
t |
 
06 25381495


2. Govert Geldof
Govert Geldof
Creatieve oplossingen zoeken maar vooral vinden! De standpunten van D66 zijn voor mij het teken dat het ook anders kan. Voor een (blijvend) leefbaar Franeradeel!

1.Mark de Roo
Mark de Roo
Nieuw ondernemerschap en internet biedt onze gemeente veel kansen. Laten we deze kans grijpen en laten zien dat NW-Friesland een uitstekende regio is voor starters. D66 bepleit daarom een vrijstelling van 3 jaar voor de OZB belasting.

4. Jan Maaskant
Jan Maaskant
5. Baukje Boersma
Baukje Boersma

Subpagina''s (1): D66 in Friesland