Nieuwe plannen Kanaalzone Franeker. Lust of een Last ?
(Jan Maaskant 4 feb.)

Afgelopen week werd bekend, dat de subsidies binnen waren om met de plannen voor de Kanaalzone te beginnen. Hierbij lijkt er wel heel gemakkelijk aan voorbij gegaan te worden, dat Onze gemeente zelf ook nog even 4.5 miljoen Euro dient bij te betalen.

Artikel Extra: Kanaalzone
Want buiten de vernieuwing van de brug en de fietstunnel onder het spoor, waar ook D66 van harte vóór is, wil de gemeente ook meteen even een doorbraak van de dam Oud Kaatsveld vanaf het kanaal realiseren.

Volgens onderzoek zou Franeker dan een echte waterrecreatie kern worden. Te vaak worden de feiten in dit soort onderzoeken nogal eens rooskleuriger voorgesteld en valt de uiteindelijke uitkomst in de praktijk vaak tegen. Dat een recreant per dag 100 euro zal gaan uitgeven in Franeker klinkt in ieder geval als een hoog gehalte wenselijkheidsdenken.

De onderzoekers (die hun boterham verdienen aan dit onderzoek) en bestuurders (die zich al te graag deze mooie verhalen laten verkopen) zijn niet degenen die uiteindelijk de rekening betalen. Dat zijn wij, als belastingbetalers en inwoners van Franekeradeel.

Als D66'er vind ik, dat we juist de Zuiderkade aantrekkelijker zouden moeten maken voor de watersport. Dit zal enerzijds minder geld van de gemeenschap kosten. Anderzijds kunnen we het geld beter besteden aan behoud van voorzieningen als koornbeurs, bibliotheek, verenigingen (in dorp en stad), musea en ook een zwembad. Welke momenteel al het visite kaartje van Franekeradeel zijn.

Naar een citaat van Godfried Bomans :  “als de Nederlander een dubbeltje kan bezuinigen, dan kijkt hij niet op een kwartje” (Het huidige plan en de subsidies bezien blijkt deze uitspraak nog altijd zeer actueel).

 

En zoals lijsttrekker D66 Mark de Roo het verwoord :

"Wat D66 betreft moet er nog veel water door het kanaal voordat wij ons geld storten in grote nieuwe avonturen. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven. Voor D66 is de keuze dan snel gemaakt en wij kiezen ervoor eerst onze bestaande voorzieningen te behouden en versterken."