Plannen voor Windpark Fryslân

Er is een plan gemaakt waarin ten zuiden van de Afsluitdijk in het IJsselmeer hoge windmolens worden geplaatst. Daarmee wordt een flinke bijdrage geleverd aan de doelstelling voor de provincie Fryslân. Dat klinkt mooi en doortastend, maar het baart ons - als D66 - zorgen. 

Niet dat we tegen windenergie zijn. Integendeel, we zijn nadrukkelijk voor windenergie, maar niet als een doel op zich.


Ook in Franekeradeel zal D66 de windenergie plannen positief maar kritisch blijven volgen. Wij dragen ons steentje bij aan duurzame energie. Maar daarnaast houden wij ook oog voor de Friese schaal en het open landschap. Door naast nieuwe plannen en mogelijkheden voor windenergie ook fouten uit het verleden herstellen, bijvoorbeeld door verouderde molens op te ruimen.

En héél belangrijk voor D66, u als omwonende in dorp en stad dient ook mee te profiteren van windenergie in onze gemeente. (Mark de Roo)

We zien windmolens als een noodzakelijke tussenstap, een puzzelstukje, in de transitie naar duurzame energie. En één ding kunnen we leren van de geschiedenis: voor een gezonde transitie heb je diversiteit nodig. 


En daar zit onze zorg bij het windplan voor de Afsluitdijk: het toont een monocultuur. Monoculturen gericht op grote geldstromen en molens als investeringsobject, Het plan gaat voorbij de menselijke maat. Van de aandelen komt tenminste 51% in handen van één partij. En dan zien we de bui al hangen.

In de visie die we als D66 hebben opgesteld, met de titel "Nije Mûne", wordt wel nadrukkelijk ingezet op diversiteit. 


Een tweetal principes van D66: 

  • niet alleen de lasten voor de omgeving en omwonenden, maar ook de lusten
  • de projecten moeten bijdragen aan de vergroting van het (energie) bewustzijn. 

We zien daarom bij voorkeur dorpsmolen-clusters en bedrijfsmolen-clusters. En ja, dat is complexer, ook qua ruimtelijke ordening, maar waarom zouden we daarvoor wegvluchten?


Te eenvoudig toegeven aan megalomane plannen lijkt in eerste instantie aantrekkelijk, maar resulteert op termijn voorspelbaar in teleurstellingen. Het is de opgave snel in te spelen op de ontwikkelingen. Windenergie is nu voorhanden maar de ontwikkelingen gaan snel. Elke vier jaar halveren de kosten van zonne-energie en er wordt volop geïnnoveerd met nieuwe vormen van duurzame energie, ook in Fryslân. 


Het windplan voor de Afsluitdijk is een té gemakkelijk lineair plan. Laten we ons niet dood staren op het getal van 530Mw windenergie en goed nadenken over wat echt het beste is voor Fryslân, ook voor de langere termijn. Dan kun je wellicht nog steeds uitkomen bij een windmolenpark langs de Afsluitdijk - bescheidener qua omvang en anders georganiseerd - maar dan heb je in ieder geval bewuste afwegingen gemaakt. 


(Govert Geldof)