D66: Visie op een stimulerende overheid


Hoe vergroot je de werkgelegenheid structureel?
In de vorige gemeente waar ik woonde hadden stedenbouwers een theehuis gepland, op een strategisch punt waar een druk toeristisch fietspad een wetering kruist. Ze deden een oproep in de locale krant: welke ondernemer wil dit theehuis exploiteren? Geen enkele reactie. Daarna gooide de gemeente het over een andere boeg. In dezelfde krant daagden ze uit: welke ondernemer heeft goede ideeën voor die locatie? Toen regende het reacties. Dit simpele voorbeeld illustreert het verschil tussen een betuttelende overheid en een stimulerende overheid.

Als je echt wilt dat de economie aantrekt en de werkgelegenheid op structurele wijze toeneemt, dan biedt een stimulerende overheid een betere basis. Een overheid die slimmer denkt te zijn dan al haar inwoners bij elkaar, snapt niet hoe een levende samenleving in elkaar steekt. Voor goede werkgelegenheid zijn er twee basisingrediënten: (1) een gezond ondernemersklimaat en (2) een hoog niveau van onderwijs en vakmanschap. Omarm de vorming van bewonerscoöperaties, waardeer vrijwilligerswerk, geef nieuw vakmanschap vorm in nieuwe gilden, biedt ruimte aan ondernemers om met maatwerkoplossingen te komen voor locale vraagstukken en bezuinig door nuchter na te denken in plaats van domweg aan normen te willen voldoen. Te veel ideeën van bewoners en ondernemers raken nog steeds verstrikt in een netwerk van procedures en overlegorganen van een betuttelende overheid… en smoren.

Op 20 februari zijn door de gemeenteraad van Franekeradeel plannen voor de Kanaalzone aangenomen. Voorstellen van D66 om de eigen bijdrage van € 4,5 miljoen met tenminste zes ton te verkleinen, puur door overbodige elementen te schrappen, werden door de andere partijen als belachelijk bestempeld. Alleen Groenlinks dacht met D66 mee. De VVD een beetje. Andere partijen vonden die zes ton - of meer - niet de moeite van het heroverwegen waard. Zoiets noemen wij pure arrogantie. 

Stel: je had de plannen voor de kanaalzone kunnen realiseren met een zes ton lagere eigen bijdrage en je had die zes ton geïnvesteerd in je rol als stimulerende overheid? Dan had je echt iets kunnen betekenen voor de werkgelegenheid in deze hoek van Nederland met veel creatieve mensen en een arbeidsethos dat nergens hoger is! Helaas kunnen we de partijen die nu op het pluche zitten niet op een dergelijke scherpte betrappen.


column_stimulerende overheid