Franekeradeel: rinkelende kassa zonder visie?

Je verwacht het in grote steden als Amsterdam en Rotterdam: dure bureaus worden ingeschakeld om twistpunten te onderzoeken of voor deelaspecten visies op te stellen. 

Maar in Franekeradeel verwacht je zoiets niet. Daar is het leven relatief overzichtelijk en is het nog mogelijk op basis van nuchter verstand tot visie en actie te komen. Wie fietst of wandelt door het prachtige stadje Franeker of in de ruimtelijke omgeving met energieke dorpen, ziet volop potentie. 

Echter, wat schetst onze verbazing? Het zittende college heeft niet of nauwelijks visie en laat voor elk wissewasje een bureau opdraven. Zo is er € 48.000,-- besteed aan onderzoek rond één schuilstal voor paarden in Hitzum. 

En de conclusies? Ieder nuchter nadenkende Fries had het kunnen beredeneren: niets aan de hand. 

En dan weer zo'n onderzoek naar de 'rode loper' om supermarktbezoekers naar het centrum van Franeker te lokken. Er worden nieuwe supermarkten buiten het centrum gebouwd en als deze klaar zijn wordt het college kennelijk verrast door het feit dat er minder bezoekers naar het centrum komen. Bjusterbaarlik. Wederom wordt er een dure studie uitgevoerd, door een bureau uit Nijmegen, bedoeld om het tij te keren. Maar ook dit keer krijgen we een voorspelbaar resultaat. Weggegooid geld. 

En dan die megalomane plannen om Franeker voor de recreatievaart Waddenpoort te maken. Dat gaat ons miljoenen euro's kosten. Kennelijk wil het zittende college grote stadje spelen. Ondertussen worden ideeën van ondernemers uit Franeker zelf met formele ambtelijke brieven afgedaan in de geest van "dien maar in bij wijziging van het bestemmingsplan." 

Als D66 vinden we dat een gemeentebestuur zelf visie moet hebben - zodat er een richting is - en het maken van plannen vooral over moet laten aan ondernemers en bewoners uit de eigen gemeente. Dan is er pas echt draagvlak. 

Geloof in de kracht en het vakmanschap van je eigen inwoners! Enerzijds moet je de sterke punten van Franekeradeel versterken en anderzijds investeren in de problemen waarvoor je de ogen niet kunt sluiten, zoals rond de Dijkstraat. 

Niet miljoenen euro's uitgeven aan absurde projecten en anderzijds zagen aan de poten onder bibliotheek, schouwburg en zwembad. Aantrekkelijk word je door te zijn wie je bent en dat meer glans te geven. Niet door te willen lijken op iemand anders en zeker niet door als plattelandgemeente Amsterdam of Rotterdam na te apen.