Friesch Dagblad: Waar zet D66 op in en waar ziet D66 bezuinigingen?


Friesch Dagblad 1 feb.

Belangrijk voor D66  en Franekeradeel is om onze voorzieningen naar de toekomst te behouden. Franekeradeel kent vele mooie cultuur en sport instellingen als Koornbeurs, Museum Martena, bibliotheek, Trije maar ook zwembad Bloemketerp en voorzieningen in de dorpen als brede school, dorpshuis met véél onder één dak.

 

Wij herinneren ons allen nog 2010 toen direct na de verkiezingen opeens de toekomst van het zwembad ter discussie stond. Bij partijen die tijdens de verkiezingen hier met geen woord over hadden gerept.


Waar aan de ene kant vanuit noodzakelijke bezuinigingen direct lijkt te worden gekeken naar het afstoten van belangrijke  voorzieningen voor onze burgers. Zien wij ook dat de gemeente jaarlijks de boeken op orde heeft en vrij eenvoudig grote bedragen reserveert voor kademuren, stenen en asfalt. 


Zo had en heeft D66 vragen bij de noodzaak van de de grote investeringen in Stationsweg/ Leeuwarderweg, maar ook de nieuwe plannen rond de kanaalzone. Wij kunnen het geld maar één keer uitgeven en D66 kiest allereerst voor sociale voorzieningen boven nieuwe grote ambities voor infrastructuur en recreatie.

 

Franekeradeel is geen grote kern voor waterrecreatie. Natuurlijk zien ook wij kansen om de aantrekkelijkheid voor recreanten van Franeker te vergroten. Wij zien dit vooral in het verbeteren van Zuiderkade en de toegangen tot het centrum waar sprake is van veel en langdurige leegstand.


Wij willen de uitstraling van de bestaande voorzieningen als Planetarium, horeca en binnenstad vergroten. Recreanten verleiden aan te leggen aan Zuiderkade en Bolwerk om Franeker vanaf het water te bezoeken. 


Wij zien niet veel in miljoenen kostende projecten als een nieuwe recreantenhaven in de Wilhelminabuurt, zonder natuurlijke aansluiting op het centrum.


Natuurlijk dient Franeker Zuid ontsloten te worden via een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor. En natuurlijk dient de provincie haar taak op te pakken om kanaal en Stationsbrug aan te pakken. 

 

D66 wil geld zoveel mogelijk ontlabelen. Een einde aan het budgetdenken, waarbij goede ideeën of plannen te vaak niet binnen de kaders passen. Goed naar de begroting kijken naar wat beter kan en waar bespaard kan worden. Met meer samenwerking, meer  gebruik en bezoekers krijgen Koornbeurs, museum maar ook Trije meer inkomsten. 


Liever véél functies onder één dak met de blik naar buiten dan véél kwetsbare instellingen op zichzelf aangewezen en met de blik op zichzelf.

 

Door slim beheer en de nadruk op vakmanschap is nog veel te besparen op groen, infrastructuur en stenen. Ter plekke kijken wat nodig is en continue klein en slim onderhoud ipv. miljoenenverslindende vergezichten. 

 

Ook zien wij in de dorpen al dat men samen zorg draagt voor elkaar en voor dorpshuis en sport voorzieningen rondom de brede school. Voorzieningen worden allereerst gedragen door de gemeenschap. De gemeente zorgt daarbij voor een basis die het mogelijk maakt waardevolle sociale voorzieningen voor onze inwoners te behouden. Niet perse op de oude voet doorgaan maar vanuit een creatieve en ondernemende inslag een verbeteringsslag maken naar de toekomst en exploitatie.

 

Binnen een nieuwe gemeente Westergo dragen wij als regio straks zorg voor onze regionale voorzieningen. Niet allemaal voor zich maar samen een zwembad, theater en moderne bibliotheek als sociale ontmoetingsplek. 

 

Wij moeten verbinden. De voorzieningen moeten elkaar versterken, samen werken waar kan. Niet een theater door ons wordt betaald. Maar onze Koornbeurs open voor scholen, (cultuur)verenigingen en alle lokale culturele initiatieven. Iemand die 3x per jaar over de drempel komt voor een voorstelling van (klein)kinderen of de muziekvereniging komt ook de 4e 5e keer bij een mooie filmhuis of theatervoorstelling.

 

Wij zien kansen in creativiteit. Bijvoorbeeld: Als wij als inwoners lokaal winkelen bij onze middenstand en per 100 euro er 1 euro gedoneerd zou worden aan sportvereniging, zwembad of theater. Dan dragen wij als samenleving samen onze ondernemers en voorzieningen.

Als 15.000 inwoners hun handtekening zetten voor behoud van zwembad of theater. Laat ons dan ook een strippenkaart nemen om jaarlijks 10x te zwemmen om of een theatervoorstelling te bezoeken. 

 

Ook ziet D66 kansen in duurzaamheid, waarmee wij energie besparen en zelfs kunnen verdienen op de exploitatie. Scholen, Trije en dorpshuizen met zonnedaken. Kleine windparken waar dorpen en bewoners in participeren, vanuit draagvlak. Waarbij de opbrengsten direct kunnen worden geinvesteerd in voorzieningen in dorp en stad.