Noord-West Thuis Best.
(Mark de Roo 20 nov 2013)

 

Op 13 november waren er herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, Heerenveen en de Friese Meren. Inmiddels wordt er ook in NW-Friesland hard gewerkt aan één nieuwe krachtige gemeente. In Noord-West zonder Harlingen welteverstaan. Harlingen heeft na een referendum besloten aan een in hun ogen onnodige fusie niet mee te doen.

 

Harlingen besloot studie te doen naar een zelfstandige toekomst. onder de treffende titel 'Harlingen blijft Harlingen'. Verbaasd maar niet geheel onverwacht las ik de hoofdconclusie dat de ambtelijke organisatie niet blijkt opgewassen tegen haar nieuwe taken. 'Samenwerking is nodig'.

 

Dezelfde conclusie waardoor de drie buurgemeenten juist hebben besloten wél samen te gaan. Hiermee herrijst wellicht in 2018 het historische Westergo, hopelijk ditmaal zonder de bekende twisten met de Friezen uit Oostergo.

 

Mede op inzet van D66 liet Harlingen de keuze aan haar inwoners. De keuze was helaas beperkt tot ja of nee met niks ertussen.

Zelf sta ik achter een referendum, maar dan wel op basis van een plan A, B en liefst ook C. De politiek is eerst aan zet. Daarvoor kiest de burger nu eenmaal vertegenwoordigers uit haar midden. Een referendum is dan ook wat mij betreft geen gedelegeerd bestuur waarbij de hete aardappel wordt doorgegeven. Maar een sluitstuk als kers op de taart. Waarbij inwoners wordt gevraagd naar hun voorkeur op basis van een aantal gelijkwaardige alternatieven.

 

Harlingen wordt inmiddels geconfronteerd met een conclusie die er beter had kunnen liggen voordat men de inwoners naar de stembus liet gaan. Wat nu dreigt is een weg van gebroken beloften. Het heldere 'nee' lijkt te bestaan uit 50 tinten van mogelijk, mits, tenzij en wellicht toch ja.

 

Harlingen wenst nu samenwerking, ambtelijk, plus wellicht een onsje meer. De omliggende gemeenten zullen zich achter de oren krabben. Zij wilden juist weer baas zijn in eigen gemeente en niet vastzitten in een brei van samenwerkingsverbanden.

 

Het noodverbandje kon er bij hen eindelijk weer vanaf. Zij zijn groot genoeg om alle taken zelf weer op te pakken.. Een succesvolle samenwerking is win-win. Niemand is tegen samenwerken. Maar wat zeggen ze ook alweer over twee kapiteins op één schip?!

Eén wethouder zonder eigen ambtelijk apparaat staat zo goed als met lege handen. En naar welke gemeenteraad luistert een ambtenaar als twee gemeenten verschillend beslissen?

 

Harlingen blijft Harlingen, net als Franeker en Menaldum. De meeste mensen kennen de gemeente als loket voor een nieuw paspoort of rijbewijs. Men hecht aan het zwembad, een theater of de bibliotheek. Met een veilige en goed verlichte weg er naartoe. Zonder slagboom is de gemeentegrens slechts een dunne lijn op een historische kaart.

Harlingen kijkt nu over de gemeentegrenzen, eindelijk! Hopelijk zullen zij zien dat ook de 'Westergo' gemeenten net als zij uiteindelijk het beste willen voor hun inwoners.