Maak werk van nieuwe energie (9 mrt 2015)

Mark de Roo
Waar het eerder wemelde van de activiteit in de bouw zodra de lente begon, zijn de bouwprojecten in NW-Friesland nu veelal slechts op één hand te tellen.

Waar wervende brochures in het verleden beelden opriepen van landelijk wonen in rust en ruimte aan het water. Biedt de realiteit nu een ander beeld, van braakliggende grond en onvoltooide plannen. In Franeker Zuid (Elfstedenwijk) maar ook op de bedrijfsterreinen Kie, Waddenglas en de industriehaven Harlingen valt er weinig nieuwe bedrijvigheid te bespeuren. De gemeente en provincie moeten miljoenen afschrijven en de voorspelde honderden nieuwe banen zijn er nooit gekomen. 

We kunnen afwachten en hopen op betere tijden, of we kunnen de bakens verzetten
... 

De voorbeelden zijn er en de kansen liggen er ook. Lokale bouwondernemers die de crisis hebben doorstaan en nu succesvol zijn in de verbouw en het energiezuiniger maken van woningen. Installateurs die kansen zagen en werk maakten van zonne-energie. En particulieren die handig weten te besparen voor milieu en eigen portemonnee.

Ook de gemeente zou deze kans moeten pakken. Door werk te maken van nieuwe energie. In de historische panden in de binnenstad valt nog veel energie te besparen. Bewoners hebben baat bij energiemaatregelen. Ook de gemeente zelf heeft vele historische panden als een stadhuis, theater en museum, waar nog veel te winnen valt op energiekosten.

Niet op ieder dak passen zonnepanelen, vooral niet in een historische binnenstad. Creëer dan juist aan de randen van de braakliggende industrieterreinen zonneparken. (Bijvoorbeeld bij Waddenglas in Sexbierum.) En laat inwoners vooral deelnemen. Onderscheid je met nieuwbouwplannen die niet alleen de nadruk leggen op de rust en de ruimte in NW-Friesland, maar onderscheid je beter met energie-neutrale woningen en wijken. Als we 20% energie willen besparen in 2020, dan vraagt dit om een lokale overheid die begint bij zichzelf. Een gemeente die investeert in duurzaamheid, bespaart op energie. We creëren werk en banen. En de opbrengsten en besparingen kunnen we besteden aan aanpak van de krimp en voor de leefbaarheid in stad en dorpen. Om waardevolle voorzieningen naar de toekomst te behouden. De ruimte is er, nu nog het initiatief.

D66 Fryslân pleit voor een fonds voor herbestemming en aanpak van de leegstand en 10 miljoen voor innovatie in het Friese MKB. Zo maken wij werk van nieuwe energie.

Mark de Roo

Raadslid D66 Franekeradeel
en kandidaat Statenlid D66 Fryslân.