Franekeradeel: rinkelende kassa zonder visie?

(Govert Geldof: 15-02-2014)

Je verwacht het in grote steden: dure bureaus worden ingeschakeld om oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Maar in Franekeradeel verwacht je zoiets niet. Daar is het leven relatief overzichtelijk en is het nog mogelijk op basis van nuchter verstand tot visie en actie te komen. Wie fietst of wandelt door het prachtige stadje Franeker of in de ruimtelijke omgeving met energieke dorpen, ziet volop potentie. 

Echter, wat schetst onze verbazing? Het zittende college heeft niet of nauwelijks visie en laat voor elk wissewasje een bureau opdraven. Zo is er 
€48.000 besteed aan onderzoek rond één schuilstal voor paarden in Hitzum. 

En de conclusies? Ieder nuchter nadenkende Fries had het kunnen beredeneren: niets aan de hand. En dan weer zo'n onderzoek naar de 'rode loper' om supermarktbezoekers naar het centrum van Franeker te lokken... Weggegooid geld. (lees verder...)

Wat zou D66 Franekeradeel doen (kansen & bezuinigingen)

(Mark de Roo jan.2014)
Belangrijk voor D66 en Franekeradeel is om onze voorzieningen naar de toekomst te behouden. Franekeradeel kent vele mooie cultuur en sport instellingen als Koornbeurs, Museum Martena, bibliotheek, Trije maar ook zwembad Bloemketerp en voorzieningen in de dorpen als brede school, dorpshuis met véél onder één dak.

Wij herinneren ons allen nog 2010 toen direct na de verkiezingen opeens de toekomst van het zwembad ter discussie stond. Bij partijen die tijdens de verkiezingen hier met geen woord over hadden gerept...

>> ..... lees verder >> 


Noord-West Thuis Best.

(Mark de Roo 20 nov 2013)

Op 13 november waren er herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, Heerenveen en de Friese Meren. Ondertussen wordt er ook in NW-Friesland hard gewerkt aan één nieuwe krachtige gemeente. In Noord-West zonder Harlingen welteverstaan. Harlingen heeft na een referendum besloten aan een in hun ogen onnodige fusie niet mee te doen ...

>> ..... lees verder >> 


Auw, Frysk Marrenproject haalt ambities niet

(Mark de Roo sept. 2013)

Het gaat niet goed met de beloofde kip met de gouden eieren. De ambitie van het Fryske Marrenproject is verworden tot de status quo. Maar als we zoveel investeren en hebben geïnvesteerd (tot een half miljard), dan is er meer nodig dan toekomstmuziek...

De streekagenda, ook voor u?

(Mark de Roo sept 2013)

Een week geleden was ik bij de presentatie van de nieuwe streekagenda NW Friesland. Onder deze agenda valt kort gezegd al het plattelandsbeleid in de regio. Samenwerking was het toverwoord. Iets waar je doorgaans moeilijk tegen kunt zijn zolang het geen waterhoofd aan overleg oplevert met weinig concreet resultaat. .

Thialf: Alles wordt vloeibaar onder druk
(Mark de Roo okt. 2012)