Grupos

Google Grupos é unha ferramenta colaborativa que permite crear espazos compartidos de debate e comunicación.  Accións:
  • Crear un grupo o lista de distribución (correo)
  • Participar en debates (crear tema e responder)
  • Compartir documentos de Google Docs
  • Compartir sitio de Google Sites, ...
Ligazóns:
Titoriais:

Emprego didáctico: 

  • Xestión de grupos de traballo
  • Creación de comunidades de aprendizaxe
  • Foros de debate na aula
  • Proxectos de traballo colaborativo
  • Compartir recursos