Koorprojecten

Hieronder vind je de actuele stand van zaken over de ophanden zijnde projecten. Daarin staat (als het project nog niet op voorhand is volgeboekt) het aantal repetities en het aantal concerten met data, locaties en de kosten.

Van te voren staat vast wat de bezetting van een dergelijk projectkoor is. Uit de inschrijvingen selecteert de artistiek leider (eventueel samen met de gastdirigent) de leden die mee kunnen doen aan het betreffende project. 
Ook kunnen, bij onvoldoende inschrijvingen bij een bepaalde partij, zangers worden gevraagd om het project mee te doen. Projectleden worden d.m.v. audities toegelaten. Als je een keer mee hebt gedaan kom je op de lijst van projectzangers . Je krijgt dan automatisch bericht over een nieuw project en je hoeft niet steeds auditie te doen.

Binnenkort staan de volgende projecten op het programma:

Net in het jaar dat Collegium Vocale Fryslân 10 jaar bestaat, zijn we, door de coronacrisis, genoodzaakt de eerder geplande programmering te cancelen een totaal andere aanpak te ontwikkelen. Zoals eerder aangekondigd gaan we ons in de eerste helft van het seizoen 2020-2021 richten op het repeteren in kleinere groepen.