Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO)

Collegium Vocale Fryslân start in januari 2019 voor de derde keer in haar bestaan een zogenaamde Meerjarige Dirigenten Opleiding (MDO). Het is een landelijk erkende tweejarige leergang die opleidt tot de hoogste graad van amateur koordirigent.

De opleiding bestaat uit 100 lesuren per jaar en wordt gegeven tijdens wekelijkse lesavonden (dinsdagavond) in of rond Heerenveen. Daarnaast zijn er diverse practica waarbij de cursisten een heus koor tot hun beschikking hebben om zo het geleerde in praktijk te brengen. Ook zijn er regelmatig gastdocenten.

Het is ook mogelijk om de opleiding één jaar te volgen waarna de cursist i.p.v. een diploma een aangepast certificaat krijgt.

Fryslân telt zo’n 500 koren waarvan verreweg de meeste worden geleid door een amateur koordirigent. Sinds het Herenakkoord eind jaren tachtig is er in de provincie geen muziek-vakopleiding meer waardoor vakstudenten veel moeilijker hun weg vinden richting amateurveld. Om toch enigszins in deze leemte te voorzien is er sindsdien met grote regelmaat door diverse instanties een MDO aangeboden. Sinds de oprichting in 2010 heeft Collegium Vocale Fryslân die taak op zich genomen, vaak in samenwerking met Keunstwurk. De enige constante factor in al die jaren is de hoofdvakdocent: Gerben van der Veen

Voor verdere informatie:
Collegium Vocale Fryslân, 06-34404877


Lisanne de Haan krijgt aanwijzingen van dirigent en vakdocent Gerben van der Veen
Judith Switters krijgt aanwijzingen van dirigent en vakdocent Gerben van der Veen