http://www.cppinstitute.org/ 


Site-ul nou îl regăsiți aici.


Această prezenţă Web este mai mult decât "a avea un site":
 • implică şcoala, părinţii, elevii şi comunitatea în a crea şi dezvolta resurse educaţionale.
 • oferă informaţii, noutăţi,  anunţuri cu rapiditate şi acurateţe pentru toţi membrii comunităţii.
 • stabileşte o imagine corectă, astfel încât toţi cei investiţi în educaţie să înţeleagă valorile de bază, credinţele şi speranţele acestei şcoli. Deviza şcolii:
"Omul este măsura tuturor lucrurilor" (Protagoras)
Misiunea colegiului:
Colegiul Naţional "Tudor Vladimirescu" foloseşte puterea ştiinţei pentru a dezvolta capacitatea de a cunoaşte realitatea, formează caracterul, dezvoltă atitudini responsabile, solidaritatea socială, colaborarea, toleranţa, implicarea în viaţa comunităţii, idealul omului pragmatic.

        Ţintele strategice  ale Colegiului Național" Tudor Vladimirescu"
 
T.1. Elaborarea unei oferte educaţionale a şcolii care să sporească accesul elevilor la o educaţie continuă,  prin stimularea motivaţiei pentru învăţare şi facilitarea alegerii pentru carieră. (OSP).
T.2. Formarea continuă a cadrelor didactice şi oferirea de oportunităţi pentru dezvoltarea carierei acestora în vederea îmbunătaţirii accesului la o educaţie de calitate pentru toţi elevii.
T.3. Dezvoltarea competenţelor lingvistice, de comunicare şi argumentare, a competenţelor şi abilităţilor antreprenoriale, a comportamentelor democratice, civice, pragmatice
T.4. Asigurarea calităţii proceselor de predare-învaţare-evaluare
T.5. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate
T.6. Orientarea spre performanţă, spre succes, dezvoltarea spiritului competitiv;
T.7. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, comunitare, europene.
T.8. Promovarea tradiţiilor locale, a valorilor culturii naţionale şi universale
 
Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu a fost înființat în 1890 sub numele de Școala gimnazială ”Tudor Vladimirescu” și a etalat până acum performanțe deosebite la fiecare disciplină de studiu. Valoarea colegiului a fost demonstrată în decursul anilor atât de numărul mare de premii obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare cât și de rata ridicată a celor ce au continuat studiile la universități și facultăți de diferite specialități din țară și străinătate.
În anul 1999 Liceul ”Tudor Vladimirescu” a primit titlul de Colegiu Național.


În prezent colegiul are:

26 de săli de clasă
4 laboratoare cu calculatoare și conexiune la Internet
Laboratoare de fizică, chimie, biologie, geografie
Cabinet de limbi moderne
Amfiteatru 
Colecție muzeală proprie
Sală de sport modernă      
Sală de sport tradițională
Bibliotecă
Cămin și cantină
Centrală termică proprie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu este  Centru Autorizat de Testare Certiport


Din anul  școlar 2013-2014, examenul de bacalaureat, proba de evaluare a competențelor digitale, se echivalează cu certificarea IC3. Colegiul Național Tudor Vladimirescu este Centru Autorizat de Testare Certiport, care vă permite să obțineți certificările: IC3 (Internet and Computing Core Certification), MTA (Microsoft Technology Associate), MOS (Microsoft Office Specialist), ACA (Adobe Certified Associate).  


Colegiul Național Tudor Vladimirescu are propria Academie Cisco

Academia Cisco a Colegiului Național Tudor Vladimirescu organizează cursuri și oferă certificări în curriculum-urile IT Essentials și CCNA Discovery.

Colegiul Național Tudor Vladimirescu are propria Academie C++Anunţuri

 • Criterii de selecție - Mobilitate Italia (16-19.04.2015)          1.Scrisoare motivațională-10p 2.Implicare în activitățile   proiectului-  30p 4.Experiența în realizarea unor proiecte și parteneriate europene-20p 3.Cunoștințe de limba engleză/franceză-20p 4.-Experiență în ...
  Postat la 25 mar. 2015, 13:40 de către Sanda Popescu
 • Criterii de selecție -Mobilitate Polonia (5- 8 martie 2015) 1. Scrisoare motivațională - 10p2. Implicare în activitățile   proiectului - 20p4. Experiență în realizarea unor proiecte și parteneriate europene - 20p3. Cunoștinte de limba engleză/franceză - 20p4. Competențe și ...
  Postat la 25 ian. 2015, 08:46 de către Sanda Popescu
 • În atenția absolvenților 2014 Începând cu data 26-01-2015, ora 12:00 vom elibera diplomele de bacalaureat absolvenților promoției 2014  -  PERSONAL - pe baza buletinului de identitate.SECRETARIAT CNTV
  Postat la 22 ian. 2015, 06:04 de către Sanda Popescu
 • În atenția cadrelor didactice preuniversitare din învățământul primar și aria curriculară științele naturii Anunțul de informare a grupului țintă, în fișierul atașat
  Postat la 25 sept. 2014, 03:30 de către Sanda Popescu
 • PROGRAMUL ZILEI DE 15.09.2014 ·        8,30 -  Consiliu profesoral ·        9,00-9,15Clasele V-VIII - Sălile repartizateVA - 10 parterVB - 12 parterVIA - 3 parterVIB - 8 parterVIIA - 7 parterVIIB - 5 ...
  Postat la 14 sept. 2014, 07:04 de către Sanda Popescu
Se afișează postările 1 - 5 din 21. Vizualizați mai multe »