דפי משנה

פריט
ברהמס - אוסף גיאורג שולטי
ברהמס - אוסף יוג'ין יוכום
ברהמס - אוסף ליאונרד ברנשטיין
ברהמס - אוסף צ'ליבידקה
ברהמס - אוסף קראיאן
ברהמס - הסימפוניות - ברונו ולטר
ברהמס - הפתיחה הטראגית, ברנשטיין
ברהמס - הפתיחה הטראגית - קלמפרר
ברהמס - הפתיחה לפסטיבל אקאדמי, ברנשטיין
ברהמס וקלמפרר
ברהמס - טוסקניני
ברהמס - לאונרד ברנשטיין עם התזמורת הפילהרמונית של וינה
ברהמס - ליאונרד ברנשטיין על ברהמס
ברהמס, סימפוניה מס' 1 - ג'ויליני
ברהמס - סימפוניה מס' 1, גיאורג סל ותזמורת קליבלנד, 1959
ברהמס - סימפוניה מס' 2, קרל בוהם
ברהמס - סימפוניה מס' 2, קרלוס קלייבר
ברהמס - סימפוניה מס' 4 - ג'וליני
ברהמס - סימפוניה מס' 4 - גיאורג סל
ברהמס - סימפוניה מס' 4 - הרצאה מאת ליאונרד ברנשטיין
ברהמס, סימפוניה מס' 4 - זובין מהטה והפילהרמונית הישראלית
ברהמס - סימפוניה מס' 4, טוסקניני
ברהמס - סימפוניה מס' 4, יוכום
ברהמס - סימפוניה מס' 4, קרלוס קלייבר
ברהמס - פתיחה "לפסטיבל אקדמי" - קלמפרר
ברהמס - צ'ליבידקה
1-26 of 26