דפי משנה

פריט
בטהובן - אוסף אבאדו
בטהובן - אוסף גיאורג סל
בטהובן - אוסף דויד צינמן
בטהובן - אוסף מאריס יאסונס
בטהובן - אוסף פורטוונגלר
בטהובן - אוסף קלויטנס
בטהובן - אוסף קראיאן 1963
בטהובן - אוסף קרל בוהם
בטהובן הסימפוניה התשיעית
בטהובן - הסימפוניות - אוסף ירווי
בטהובן - הסימפוניות והפתיחות - קלמפרר
בטהובן - הסימפוניות, וילהלם פורטוואנגלר וה-VPO
בטהובן וטוסקניני - הקלטות 1939
בטהובן - סימפוניה מס' 1, פאבו יארבי
בטהובן - סימפוניה מס' 2 - פאבו יארבי
בטהובן - סימפוניה מס' 3 "הארוייקה", סרגיו צ'ליבידקה והתזמורת הפילהרמונית של מינכן
בטהובן - סימפוניה מס' 3 "הארויקה", אריך קלייבר ותזמורת הקונצרטחבאו (1950)
בטהובן - סימפוניה מס' 3 , ה"ארויקה" - ברנשטיין" -
בטהובן - סימפוניה מס' 3 "הארויקה, ליאונרד ברנשטיין וה - NYPO
בטהובן - סימפוניה מס' 5 - הרנונקור
בטהובן - סימפוניה מס' 5, קרלוס קלייבר
בטהובן - סימפוניה מס' 5, קרלוס קלייבר והתזמורת הפילהרמונית של וינה.
בטהובן - סימפוניה מס' 6 "הפסטורלית", וילהלם פורטואנגלר וה - BPO
בטהובן - סימפוניה מס' 6 "הפסטורלית" - ולטר
בטהובן - סימפוניה מס' 7, סרג'יו צ'ליבידקה והתזמורת הפילהרמונית של מינכן
בטהובן - סימפוניה מס' 7, קרלוס קלייבר וה - VPO
בטהובן - סימפוניה מס' 7 - קרלוס קלייבר וה - VPO
בטהובן, סימפוניה מס' 8, ברנשטיין
בטהובן - סימפוניה מס' 9, ארתורו טוסקניני ותזמורת ה- NBC
בטהובן - סימפוניה מס' 9 - ברנשטיין
בטהובן - סימפוניה מס' 9, קראיין ופילהרמונית של ברלין - 1963
בטהובן - סימפוניה מס' 9, ריקרדו שאיי ותזמורת הגוונדהאוז מלייפציג
בטהובן - סימפוניות 4, 7 - קלייבר
סימפוניות בטהובן - גרדינר וה - ORR
ריקרדו שאיי - סימפוניות בטהובן
1-35 of 35