הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

17 באפר׳ 2017, 17:13 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - סימפוניה מס' 2, איגור מרקביץ' וה - LSO
17 באפר׳ 2017, 17:12 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - סימפוניה מס' 5, איגור מרקביץ' וה - LSO
17 באפר׳ 2017, 17:10 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - סימפוניה מס' 2, איגור מרקביץ' וה - LSO
17 באפר׳ 2017, 17:08 Avishai Schur יצר את צ'ייקובסקי - סימפוניה מס' 2, איגור מרקביץ' וה - LSO
17 באפר׳ 2017, 16:54 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - סימפונית מנפרד, יאנסונס
17 באפר׳ 2017, 16:54 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - סימפונית מנפרד, יאנסונס
17 באפר׳ 2017, 16:52 Avishai Schur ערך את צ'ייקובסקי - הסימפוניות, מאריס יאנסונס, תזמורת אוסלו
17 באפר׳ 2017, 7:56 Avishai Schur ערך את ברהמס - אוסף קראיאן
15 באפר׳ 2017, 16:00 Avishai Schur מחק את ברהמס - ברנרד הייטינק,
15 באפר׳ 2017, 15:07 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 3, "הארוייקה" מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:06 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 9, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:04 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 9, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:03 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 8, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:03 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 8, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:02 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 7, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:02 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 7, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:00 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 6, "הפסטורלית" מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 15:00 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 6, "הפסטורלית" מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:58 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 6, מארס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:56 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 5, מארס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:55 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 5, מארס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:54 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 4, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:53 Avishai Schur יצר את בטהובן - סימפוניה מס' 4, מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:52 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוינה מס' 3, "ארוייקה" - מאריס יאנסונס
15 באפר׳ 2017, 14:52 Avishai Schur ערך את בטהובן - סימפוניה מס' 2, מאריס יאנסונס

ישנים יותר | חדש יותר