ג'יאובני בטיסטה צ'ירי - הקונצ'רטי לצ'לו ותזמורת, בלס מטה


Giovanni Battista Cirri Complete Cello Concertos