וינטון מרסליס עם קטאלין באטל, אריה מתוך "שמשון" מאת הנדל