סביאטוסלאב ריכטר - בטהובן, סונטה מס' 1


Beethoven / Sviatoslav Richter, 

1976: Piano Sonata No. 1 in F minor, Op. 2