ואגנר - הולקירות, כריסטיאן תילמן, פסטיבל בירויית, 2010