ויואלדי - קונצ'רטי לכינור -מילשטיין


 

Nathan Milstein

Vivaldi Violin concertos 

RV 186 - 350 -352 -343 - 213 -340 -233


מילשטיין מנגן -קונצ'רטי לכינור של ויואלדי