ויואלדי - ארבעה קונצ'רטי לכינור, יצחק פרלמן


ITZAHAK PERLMAN "FOUR VIOLIN CONCERTOS" - VIVALDI 
ISRAEL PHILHAROMIC ORCHESTRA