ויואלדי - סונטות דרזדן, פביו ביונדי


Fabio Biondi [violin]
Rinaldo Alessandrini [harpschord]
Maurizio Naddeo [cello]