ויואלדי - האופרה ביאזיד, פביו ביונדי


BAJAZET
Tragedia per musica
Libretto: Agostino Piovene, RV 703 (revisione di Fabio Biondi)

BAJAZET: Ildebrando D'Arcangelo
TAMERLANO: David Daniels
IDASPE: Patrizia Ciofi
IRENE: Vivica Genaux
ASTERIA: Marijana Mijanovic
ANDRONICO: Elina Garanca

EUROPA GALANTE
FABIO BIONDI direction