ויואלדי - 12 קונצ'רטי לכינור, פביו ביונדי, אירופה גלנטה


Violins: Fabio Biondi, Isabella Longo, Enrico Casazza, Raffaello Negri, Silvia Falavigna, Lorenzo Colitto, Daniela Nuzzoli
Violas: Francesco Lattuada, Robert Brown, Andrea Albertani
Cellos: Maurizio Naddeo, Antonio Fantinuoli
Violone: Giancarlo Pavan
Harpsichords: Sergio Ciomei
Organ: Fabio Bonizzoni
Archlute & Baroque guitar: Tiziano Bagnati

Fabio Biondi, violin & director
Europa Galante