ורדי - רקויאם, טוסקניני 1950


ורדי - רקויאם

Verdi : Messa da Requiem
Soprano: Renata Tebaldi
Alto: Cloe Elmo
Tenor: Giacinto Prandelli
Bass: Cesare Siepi 

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano
La Scala, Milan
June 26th 1950