ורדי - אותלו, ביצוע הסטורי עם המנצח ,תוליו סרפין


ורדי - אותלו


Giuseppe Verdi - Ottelo
Mario del Monaco, Ottelo
Renato Capecchi, Jago
Rosanna Carteri, Desdemona
Tulio Serafin, conductor