צ'ייקובסקי - אגם ברבורים - תיאטרון מרינסקיMariinsky Ballet 2006 - Swan Lake