בלט - ברישניקובמפצח האגוזים - מיכאל ברישניקוב, הבלט האמריקאי