צ'ייקובסקי - העונות, אשכנזיThe seasons
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich (1840-93)
Vladimir Ashkenazy -piano