העונות - מוסיקה לפסנתר


מיכאל פלטנב מגדולי הפסנתרנים של דורינו, באחד מהביצועים היפים לעונות של צ'ייקובסקי. 
מיכאל פלטנב -העונות של צ'ייקובסקי.
הפסנתרן מיכאל פלטנב הקליט מיצירות צ'ייקובסקי ומוסוגסקי לפסנתר סולו. ביצירות גם העונות, עיבוד ליצירת הבלט -היפיפיה הנרדמת ותמונות בתערוכה בגירסה המקורית לפסנתר. הדיסק ירד מן המדפים וניתן להשיגו רק בשוק המשומשים....

Mussorgsky: Pictures at an Exhibition; Tchaikovsky: The Seasons, Sleeping Beautyהעונות חלק 1


העונות חלק 2


העונות חלק 3


העונות חלק 4


העונות חלק 5


העונות חלק 6