צ'ייקובסקי - מארש סלבי - פלטנב וה -RNO

Tchaikovsky Marche Slave op.31, RNO, Pletnev


צ'ייקובסקי - מארש סלבי - מיכאל פלטנב וה-RNO