פואמות סימפוניותולרי גריגב עם התזמורת הסימפונית של לונדון
רומיאו ויליה מאת צ'ייקובסקי

Tchaikovsky Romeo & Juliet Overture - 1


2 - Tchaikovsky Romeo & Juliet Overture


ולרי גריגב עם התזמורת הסימפונית של לונדון
המלט מאת צ'ייקובסקי

1 - Tchaikovsky Hamlet Overture


2 - Tchaikovsky Hamlet Overture