סטרווינסקי - פולחן האביב, גריגב
פולחן האביב - גריגב וה- LSO