סטרווינסקי - פוולחן האבבי בשני פסנתרים, ליאונרד ברנשטיין ומיקל טילסון תומס


פולחן האביב לשני פסנתרים


Stravinsky The Rite of Spring - Bernstein and Tilson Thomas