סטרווינסקי - פטרושקה - הבולשויPetrushka, Scene I - The Shrovetide Fair


Petrushka, Scene II - Petrushka's Room


Petrushka, Scene III The Moor's Room


Petrushka, Scene IV The Shrovetide Fair