סטרווינסקי מנצח סטרווינסקי - ציפור האש


איגור סטרווינסקי מנצח על ציפור האש, תזמורת פילהרמוניה מלונדון. ההקלטה משנת 1965